Pediatrician ( બાળરોગ વિભાગ )

બાળકોના દરેક રોગ તથા દરેક પ્રકારની સર્જરીની સુવિધા. બાળકો માટે અલાયદો વોર્ડ, એક્ટિવિટિ રૂમ, વાલીઓ માટેની સુવિધા. બાળકો માટે આંખ, દાંત, હૃદયરોગ, ન્યુરોલોજી, ચેપી રોગ, ફેફસાંના રોગો, કેન્સર વિગેરેના વિશેષ નિષ્ણાત ઉપલબ્ધ.