Ultra Sonography ( અલ્ટ્રા સોનોગ્રાફી )

ઉચ્ચ શ્રેણીનું ૪D કલર ડોપ્લર સાથેનું સોનોગ્રાફી મશીન ખાસ સોફ્ટવેર વડે શરીરનાં દરેક અંગો માટેનાં નિદાન ઝડપી અને સચોટ બનાવે છે.